Anorexia

Anorexia is de meest bekende eetstoornis, maar tevens de meest gestigmatiseerde. COMMEN. schrijft verhelderend en rauw over anorexia.