DIS

De wereld van identiteitsstoornissen zoals DIS is zeer ingewikkeld, complex en gestigmatiseerd. Vaak wordt DIS ook verward met schizofrenie. COMMEN. schrijft verhelderend, eerlijk en uitleggend over DIS.