6 misvattingen over assistentiehonden

We bespreken zes misvattingen over assistentiehonden en geven uitleg over verschillende assistentiehonden met aandacht voor de psychiatrische assistentiehond.